CERTIFIERAD
PRODUKTION

ANOTHER TEXTILE COMPANY

Efter 20 år i textilindustrin arbetar Another Textile Company sedan 2008 med textil- och klädtillverkning under några av världens mest pålitliga certifieringsorgan. Valet av certifieringar baserar sig på vår långa resa och erfarenhet av produktion världen över. Idag sker största delen av vår tillverkning i Indien, som genom tiderna varit en av världens främsta leverantörer av både råvara som material och produktion. Självklart undersöker vi ständigt nya möjligheter inom teknik, material, produktion och logistik för att kunna minska vår påverkan ytterligare.

Med smarta val genom hela processen kan vi tillsammans minska avtrycket på vår planet och idag kan vi med säkerhet tillföra ditt företag en så ekologisk hållbar textilproduktion som möjligt. Mer om de certifieringar vi följer nedan.

FAIRTRADE

För bättre arbetsförhållande och levnadsvillkor

Större delen av vår bomull är certifierad och kommer från Fairtrade producenter. Fairtrade står för ett mer jämlikt handelsförhållande och en möjlighet för bomullsproducenter i utvecklingsländer att kunna investera i sin verksamhet och samhället för en hållbarare framtid.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

LIVING WAGES

Förbättrar var dags liv i Indien

Vi arbetar för att tillhandahålla levnadslöner för arbetarna på våra fabriker, därför betalar vi extra per plagg för att kompensera skillnaden mellan minimilön och levnadslön.

ZEROMISSION

Leveranser med klimatkompensation

Vi vill minska vårt ekologiska fotavtryck genom att bevara skog och plantera nya träd i utsatta områden i Indien.

Projekten för trädplantering och bevarande av skog som Zero Mission arbetar med är certifierade av Plan Vivo-standarden, en internationellt vedertagen standard för klimatkompensation. Plan Vivo bygger på ett ambitiöst system för granskning, verifikation och kontroll av projekten i flera led. Standarden Plan Vivo innehåller regler kring uppföljning vad gäller kolbindning och utsläppsminskning, och säkerställer samtidigt en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för småbrukare och miljö. Validering och certifiering utförs i samarbete med oberoende kontrollinstitut, som Rainforest Alliance, och projekten revideras regelbundet. Plan Vivo-projekt återfinns på många håll i världen och standarden stöds av många miljö- och intresseorganisationer.

Another Textile Company hjälper dig med en hållbar textil- och klädproduktion. Dina kläder. Ditt varumärke. Vår produktion.